Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)

THÔNG BÁO

(Về việc thu học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy

Học kỳ 2 năm học 2021-2022

                                       

         Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng;

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo mức học phí, thời gian và cách thức đóng học phí đến sinh viên (SV) cao đẳng hệ chính quy ở học kỳ 2 năm học 2021-2022 như  sau:

  1. MỨC HỌC PHÍ

– Mức học phí: 198.000 đồng/1 tín chỉ lý thuyết (15 tiết thực học).

– Học phí được thu theo tổng số tiết thực học của các học phần SV đã đăng ký học trong học kỳ.

  1. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) từ ngày 12/05/2022.

– SV đóng học phí từ ngày 19/05/2022 đến 31/05/2022.

– Đối với các học phần được tổ chức học trực tuyến trong HK2/2021-2022, Trường sẽ hỗ trợ giảm cho SV một phần chi phí học trực tuyến từ học phí của các học phần này (ngoại trừ SV được miễn 100% học phí) và sẽ được thông báo trong phiếu đăng ký học phần.

  1. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

        a. Sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank: tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank theo hình thức Bill Payment.

Lưu ý:

  • Sinh viên (hoặc phụ huynh) cung cấp: mã số sinh viên và tên Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cho nhân viên ngân hàng Agribank khi liên hệ đóng học phí. Sinh viên không đóng học phí theo hình thức chuyển khoản.
  • Sau khi đóng học phí, sinh viên (hoặc phụ huynh) phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết. Hóa đơn thu học phí sẽ được gửi vào địa chỉ email của sinh viên.
  • Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.

         b. Đóng học phí qua ứng dụng Viettel Money: Sinh viên có thể đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://khuyenmai.vtmoney.vn/thanh-toan-hoc-phi-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-nhanh-chong-va-tien-loi.html.

  • Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0979 142 669 (anh Trí) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ  Viettel Money.

Lưu ý: Đề nghị SV đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường. Nếu SV không hoàn tất học phí thì sẽ bị xóa tên trong danh sách thi./.

 

Nơi nhận:

–    BGH (để báo cáo);

–    Như trên (để thực hiện);

–    P.KHTC, P.CTSV;

–    Lưu: VT, P.ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

Trần Lê Quan