Danh sách các lớp bị hủy trong HK2/2021-2022 và mở thêm 4 lớp Kỹ thuật lập trình – bậc cao đẳng