Danh sách sinh viên kiểm tra Anh văn đầu vào đợt 2 (đối với sinh SV trúng tuyển PT 7B)

Danh sách sinh viên kiểm tra Anh văn đầu vào đợt 2 (đối với sinh SV trúng tuyển PT 7B)

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm

Lưu ý :
1/ Sinh viên phải mang CMND/CCCD khi tham dự kiểm tra
2/ Sinh viên có mặt tại phòng thi đúng giờ.
3/ Hình thức thi: làm bài trắc nghiệm trực tuyến.
4/ Để thuận lợi cho SV, Trường dùng DSSV hoàn tất nhập học trực tuyến trong việc tổ chức kiểm tra.
 Nếu SV chưa hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học và nhập học thì tiếp tục thực hiện theo quy định.
5/ Sinh viên không có tên trong danh sách thi liên hệ số điện thoại: 0971522917