DSSV bị cảnh cáo học vụ và Buộc thôi học từ HK1/2019-2020 – Cao đẳng

DSSV bị cảnh cáo học vụ và Buộc thôi học từ HK1/2019-2020 – Cao đẳng

THÔNG BÁO

(Về việc cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên bậc đại học

và cao đẳng hệ chính quy từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 do học lực kém)

                                       

            Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy về việc xét cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên (SV) có học lực kém như sau:

  1. Cảnh cáo học vụ

Sinh viên bị cảnh cáo học vụ nếu vi phạm trong những trường hợp sau:

­ Điểm trung bình chung học tập một học kỳ dưới 3,0 hoặc điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4,0.

­ SV từ năm thứ nhất đến năm thứ tư có số tín chỉ tích lũy trong học kỳ trước nhỏ hơn 6 tín chỉ.

  1. Bị buộc thôi học:

– SV bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

­ Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học.

­ Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ chính trở lên (có điểm trung bình chung học kỳ bằng 0).

­ Bị cảnh cáo học vụ trong ba học kỳ liên tiếp.

  • SV thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách của Trường. Trường sẽ thông báo về địa phương và gia đình chậm nhất một tháng sau khi có quyết định buộc thôi học.
  1. Niêm yết danh sách cảnh cáo học vụ và buộc thôi học

– Danh sách SV bậc Đại học K.2018, 2019: được niêm yết tại bảng thông báo phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

– Danh sách SV bậc Đại học K.2017 trở về trước: được niêm yết tại bảng thông báo văn phòng Khoa.

– Danh sách SV bậc Cao đẳng: được niêm yết tại bảng thông báo văn phòng Khoa CNTT.

– Thời gian giải quyết khiếu nại: Trường sẽ giải quyết khiếu nại của SV từ ngày 27/9/2019 đến 10/10/2019 trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu, sáng: 8giờ00–11giờ30, chiều: 13giờ30 – 16giờ30) tại các địa điểm như sau:

  • Đối với SV bậc Đại học K2018, 2019: liên hệ tại cơ sở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM hoặc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM.
  • Đối với SV bậc Đại học K.2017 trở về trước và bậc Cao đẳng: liên hệ tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM./.

 

 

Bậc Loại Lý do Ghi chú
Đại học Thôi học T1.Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học. SV K2013 về trước
T2.Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi học kỳ 2  năm học 2018 – 2019 ĐTB HK2/18_19 = 0
T3.Bị cảnh cáo học vụ ba lần liên tiếp Bị CCHV HK1/18-19, HK2/18_19 và HK1/19-20
Cảnh cáo C1.Điểm trung bình học kỳ 2  năm học 2018 – 2019 dưới 3.0  
C2.Điểm trung bình HK 1/18-19 và HK2/18-19 dưới 4.0  
C3.Tổng tín chỉ tích lũy học kỳ 2  năm học 2018 – 2019 dưới 6TC SV K2016 ->K2018
Cao đẳng Thôi học T1.Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học. SV K2014 về trước
T2.Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi học kỳ 2  năm học 2018 – 2019 ĐTB HK2/18_19 = 0
T3.Bị cảnh cáo học vụ ba lần liên tiếp Bị CCHV HK1/18-19, HK2/18_19 và HK1/19-20
Cảnh cáo C1.Điểm trung bình học kỳ 2  năm học 2018 – 2019 dưới 3.0  
C2.Điểm trung bình HK 1/18-19 và HK2/18-19 dưới 4.0  
C3.Tổng tín chỉ tích lũy học kỳ 2  năm học 2018 – 2019 dưới 6TC SV K2017 ->K2018