[Góp ý Dự thảo] Chế độ làm việc của viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

[Góp ý Dự thảo] Chế độ làm việc của viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kính gửi toàn thể Quý viên chức – người lao động.

Phòng Tổ chức – Hành chính chuyển đến toàn thể viên chức – người lao động Dự thảo Quy định Chế độ làm việc của viên chức – người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Viên chức – người lao động vui lòng tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo gửi cho phòng Tổ chức – Hành chính qua email ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn trước ngày 05/3/2024.

Trân trọng./.

 

Link download:

Thông báo số 26

Du thao 2024 Quy dinh che do lam viec cua VC,NLĐ