Hướng dẫn SV đăng nhập vào hệ thống quản lý lớp học online (moodle)

Hướng dẫn SV đăng nhập vào hệ thống quản lý lớp học online (moodle)

Moodle là công cụ dùng để quản lý các lớp học mà sinh viên đã đăng ký học online. Là nơi tương tác giữa giáo viên và sinh viên của lớp mình. Khi giáo viên post tài liệu, bài giảng, bài tập hay có thông báo Zoom ID thì sinh viên sẽ thấy các thông tin đó.

Giáo viên có thể chọn moodle hay 1 hình thức tương tác khác (thông qua email, mạng xã hội facebook,…) để tương tác với sinh viên của mình. Các bạn sinh viên nên kiểm tra email và vào moodle thường xuyên trong khỏang thời gian học online, tránh bị sót thông tin.
 

Để đăng nhập vào moodle học tập online, SV xem (file đính kèm). 

Sau khi đăng nhập thì sẽ thấy các môn học mà mình đã đăng ký học phần.   

 

Link đăng nhập Moodle: https://courses.hcmus.edu.vn/login/index.php  

Tài khoản đăng nhập: masv@student.hcmus.edu.vn (email của sinh viên)

Mật khẩu: là mật khẩu đăng nhập email của SV

  

Lưu ý:

  1. Trường hợp sinh viên đăng nhập moodle không thành công và đăng nhập vào email của mình cũng không thành công => liên hệ phòng công tác sinh viên nhờ cấp lại mật khẩu.

Mail phòng công tác sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn  

  1. Trường hợp sinh viên đã đọc kỹ và làm theo hướng dẫn nhưng vẫn không đăng nhập được thì liên hệ:email: ttktinh@hcmus.edu.vn hoặc zalo: 0354535492 
  1. Trường hợp đến ngày 19/04/2020 mà sinh viên vẫn không thấy môn học mình đăng ký thì liên hệ mail giáo vụ hỗ trợ học online  trong Thời khóa biểu. 

 Thời khóa biểu xem tại link: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/184-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/thoi-khoa-bieu/2959-thoi-khoa-bieu-hoc-online-bac-dai-hoc?Itemid=437

  1. Mọi thắc mắc về môn cơ sở ngành, chuyên ngành, sv liên hệ Giáo vụ Khoa
  2. Ngày bắt đầu học: xem tại link thời khóa biểu mục 3 
  3. Riêng môn Kinh tế đại cương sinh viên xem hướng dẫn học tại link:https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/191-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/thong-bao-khac/2962-link-hoc-kinh-te-dai-cuong-bang-google-meet?Itemid=437   

                                                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO