Kế hoạch học tập HK1/2021-2022 đối với SV xét tuyển PT 7B

Kế hoạch học tập HK1/2021-2022 đối với SV xét tuyển PT 7B

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến tân sinh viên khóa tuyển 2021  – đợt tuyển bổ sung theo phương thức 7B thuộc các chương trình về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo file đính kèm