Kế hoạch khảo sát triển khai áp dụng Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ

Kế hoạch khảo sát triển khai áp dụng Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ

Nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược trong công tác quản trị tài sản trí tuệ, làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách về quản trị tài sản trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM (Trường ĐH KHTN) tổ chức việc khảo sát đánh giá hiệu quả triển khai áp dụng Quy chế Quản trị tài sản trong nội bộ nhà trường.

Ý kiến khảo sát và góp ý của Quý Thầy/Cô sẽ là thông tin quan trọng giúp nhà trường làm cơ sở trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách cũng như quy định về hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong nội bộ nhà trường để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể:

  • Đơn vị phụ trách tổng hợp, phân tích: Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ
  • Cơ sở Linh Trung – Phòng 5.1, Nhà điều hành,
  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Phòng F107, Dãy F.

Ý kiến khảo sát và góp ý của các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ là thông tin quan trọng giúp nhà trường làm cơ sở trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách cũng như quy định về hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong nội bộ nhà trường để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Vì tính chất quan trọng của công tác, đề nghị các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện việc lấy ý kiến khảo sát, cụ thể:

Toàn văn của Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ được đăng tải công khai trên website của nhà trường tại địa chỉ:

https://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10748&Itemid=1297

Chân thành cám ơn.

Trân trọng./.