Thông báo đăng ký học lại các HP chưa đạt – bậc cao đẳng

Thông báo đăng ký học lại các HP chưa đạt – bậc cao đẳng

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh đăng ký học lại lý thuyết và thực hành các học phần học lại

cho sinh viên bậc Cao đẳng hệ Chính Quy – HK1/2017-2018)

 

Trường thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần lý thuyết và thực hành các học phần học lại trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên (SV) bậc Cao đẳng hệ chính quy theo lịch như sau:

 1. Thời gian điều chỉnh đăng ký : từ 08giờ30 ngày 18/10/2017 đến 18giờ00 ngày chủ nhật, 22/10/2017.
 2. Thời gian đóng học phí học lại: SV sẽ đóng học phí học lại cùng với học phí học kỳ chính thức –HK1/2017-2018.
 3. Hướng dẫn đăng ký: phải đăng ký cả lớp lý thuyết và thực hành

Sinh viên thực hiện các bước sau để đăng ký học phần qua mạng:

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn nhập thông tin 
Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn chức năng Đăng Ký Học Phần trên màn hình chính.

Bước 3: Chọn link Đăng ký học phần trên menu bên phải và thực hiện theo hướng dẫn

 1. Thời khóa biểu

Các học phần học lại cùng các lớp 2015, 2016, 2017: SV xem trên trang web trường (www.hcmus.edu.vn à Đào tạo à Đào tạo Đại học-Cao đẳng). Sinh viên K2015, K2016, và K2017 không đăng ký qua mạng các học phần hiện đang học trong học kỳ HK1/2017-2018 mà Trường đã mở chính thức cho sinh viên các khóa này (phòng Đào tạo sẽ đăng ký tự động cho sinh viên).

Các học phần học lại mở lớp riêng:

+ Lý thuyết bắt đầu từ tuần lễ 09/10/2017 đến 11/01/2018

+ Thực hành bắt đầu từ tuần lễ 23/10/2017.

 

STT

Mã HP

Tên học phần

Mã lớp

Thời khóa biểu

Phòng học

1

CTT105

Mạng máy tính (84sv)

L1

T4, 17h50 – 21h

C.32 

2

CTT102

Cơ sở dữ liệu (60sv)

L1

T3, 17h50 – 21h

C.32  

3

CTT103

Hệ điều hành (52sv)

L1

T5, 17h50 – 21h

C.32  

4

CTT722

Phát triển ƯD CSDL 2

L1

hủy môn này do số lượng dăng ký không đủ mở lớp

5

CTT727

Các thuật toán thông minh nhân tạo (69sv)

L1

T6, 17h50 – 21h

C.32  

6

TTH027

Giải tích B2 (66sv)

L1

T4, 17h50 – 21h

F.301

  Lưu ý:

 1. SV đã đăng ký học lại trước đây thì cũng phải đăng ký thêm nhóm thực hành. Thời khóa biểu thực hành sẽ được báo khi đăng ký.
 2. SV xem kỹ thời khóa biểu học để đăng ký, không giải quyết rút lại các HP đã đăng ký.
 3. Các HP đăng ký học lại được tính vào học phí HK1/2017-2018. Đối với các học phần đã đăng ký và được Trường chấp thuận nếu sinh viên không dự thi sẽ bị điểm 0.
 4. Tất cả SV không thuộc diện bị buộc thôi học đều được đăng ký học lại các HP chưa đạt.
 5. SV xem kỹ mã HP  và mã lớp học lại để đăng ký cho đúng.
 6.  Nếu HP học lại  nào có số lượng SV đăng ký không đủ theo quy định thì Trường sẽ hủy lớp.
 7. SV xem kỹ các HP tự chọn trong chương trình đào tạo để chọn đăng ký học lại.
 8. Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.
 9. Các lớp học thực hành trong file đính kèm bên dưới.

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG