Thông báo đăng ký học online HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký học online HK2/2019-2020

Thực hiện công văn số 21/KHTN-TCHC ngày 06/03/2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 03 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên quyết định cho phép Giảng viên tổ chức các lớp học online để dạy cho sinh viên trong thời gian nghỉ học.

       Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên đăng ký học online như sau:

  • Thời gian đăng ký: Từ 8g00 ngày 10/03/2020 đến 23g30 ngày 12/03/2020
  • Hình thức đăng ký (Portal): Dashboard – Khảo sát/Đánh giá – Đăng ký học online HK2/20-21 
  • Kết quả: PĐT sẽ thông báo cho SV trước ngày 16/03/2020
 
      Điều kiện cần và đủ để tổ chức một lớp dạy online:
1. Sỉ số của lớp <=100 SV
2. Giảng viên đồng ý dạy online và 100% SV của lớp đồng ý học online
3. Giảng viên và sinh viên phải trang bị máy tính (có camera, mic) được kết nối mạng internet
4. Giờ học trực tuyến phải đúng với thời khóa biểu của lớp đăng ký học phần HK2_20-21
 
                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO