Thông báo đăng ký học phần HK1/2018-2019 bậc cao đẳng

Thông báo đăng ký học phần HK1/2018-2019 bậc cao đẳng

Lưu ý:

Kể từ HK này SV Cao đẳng tự đăng ký học phần cho mình. Vì vậy sv cần đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn trong file đính kèm.