Thông báo đăng ký học phần HK2/2018-2019 – Bậc cao đẳng

Thông báo đăng ký học phần HK2/2018-2019 – Bậc cao đẳng

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2018-2019

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2016, 2017, 2018 về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 2/2018-2019 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:   

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

19/12/2018

21/12/2018

Đăng ký học phần

SV xem file TKB đính kèm

24/12/2018

25/12/2018

Điều chỉnh ĐKHP

 

19/02/2019

22/02/2019

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tuần học đầu tiên

27/02/2019

28/02/2019

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

(*)

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký

 – Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 – Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

Riêng lớp 17CK_CL phòng đào tạo sẽ ĐKHP tự động cho SV các học phần sau (LT+TH):

CTT102

Cơ sở dữ liệu

CTT501

Lập trình Windows

CTT103

Hệ điều hành

CTT730

Công cụ kiểm chứng phần mềm

CTT105

Mạng máy tính

 

 

các học phần còn lại sv tự đăng ký.

Lưu ý:  .

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO