Thông báo điều chỉnh ĐKHP online đợt 1 và ĐKHP online đợt 2 – bậc Cao đẳng

Thông báo điều chỉnh ĐKHP online đợt 1 và ĐKHP online đợt 2 – bậc Cao đẳng

Số: 67.1/KHTN-ĐT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy

học theo hình thức trực tuyến Đợt 2 – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, phương án giảng dạy theo hình thức truyền thống (trực tiếp trên lớp) không còn đủ thời gian để triển khai nênTrường chỉ mở các lớp học online trong HK2/2019-2020.  Trường đã triển khai hình thức học online đợt 1 cho các môn thuộc khoa Công nghệ thông tin, nay Trường thông báo thời gian điều chỉnh ĐKHP các lớp đã ĐKHP online đợt 1 và  thời gian đăng ký/điều chỉnh ĐKHP online đợt 2 như sau:

 1. Thời gian điều chỉnh và đăng ký:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ghi chú

09/04/2020

10/04/2020

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP online Đợt 1

Tuần bắt đầu học đợt 1

13/04/2020

15/04/2020

Tất cả

ĐKHP online Đợt 2

 

23/04/2020

24/04/2020

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP online Đợt 2

Tuần bắt đầu học đợt 2

 

 1. Điều kiện đăng ký, mở lớp dạy trực tuyến:
 • Sinh viên chỉ được điều chỉnh/đăng ký các học phần đã mở trên Portal. 
 1. Thời gian và hình thức học:
 • Sinh viên xem kết quả đăng ký đợt 2: Từ 18/04/2020.
 • Thời gian bắt đầu học: Từ 20/04/2020.
 • Hình thức học: Trực tuyến (online).
 • Sinh viên phải dùng email trường để đăng nhập vào lớp học online

 

Lưu ý:

 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng CTSV qua Email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký.

                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO