Thông báo kiểm tra Anh văn đầu vào đối với SV xét tuyển PT 7B

Thông báo kiểm tra Anh văn đầu vào đối với SV xét tuyển PT 7B

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021 về việc dự kiểm tra Anh văn đầu vào đợt bổ sung nhằm có thể phân loại cấp độ học tập các học phần Anh văn để xếp lớp phù hợp.

Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm.