Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy – tháng 10/2020

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy – tháng 10/2020

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy –

Đợt tháng 10 năm 2020)

 

         Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 10 năm 2020 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

     Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

 

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, sinh viên thực hiện như sau:
 • Bước 1: Sau khi login, sinh viên vào mục “Hồ sơ Sinh Viên/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên Ngành.
 • Bước 2: Sinh viên vào chức năng “Hồ sơ Sinh Viên/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Cập nhật/kiểm tra thông tin chuyên ngành: từ ngày 21/09/2020 đến ngày 23/09/2020, sinh viên vào hệ thống portal kiểm tra/cập nhật lại thông tin chuyên ngành.

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020 theo ngành như sau:

 • Nhóm ngành Công nghệ thông tin: ngày 28/09/2020;
 • Điện tử-VT: sáng ngày 29/09/2020;
 • Vật lý, Kỹ thuật hạt nhân: chiều ngày 29/09/2020;
 • Toán học, Hải dương: sáng ngày 30/09/2020;
 • Khoa học Môi trường, Địa chất: chiều ngày 30/09/2020;
 • Sinh học: sáng ngày 01/10/2020;
 • Hóa học: chiều ngày 01/10/2020;
 • CN Sinh học: sáng ngày 02/10/2020;
 • Khoa học Vật liệu, CN Môi trường: chiều ngày 02/10/2020;

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

6. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 23/10/2020.
 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 23/10/2020 đến ngày 26/10/2020.

 

Lưu ý:

 1. Đối với các trường hợp bổ sung, Trường sẽ nhận đợt bổ sung từ 16/11/2020 đến 17/11/2020. Danh sách sẽ công bố vào ngày 27/11/2020.
 2. Trong trường hợp SV nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ giấy tờ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV./.

                                                                                                            

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.