Thông báo phòng học lớp Học lại (ĐS B1, GT B2) bậc cao đẳng

Thông báo phòng học lớp Học lại (ĐS B1, GT B2) bậc cao đẳng
PDT trân trọng thông báo lại phòng học lớp học lại bậc cao đẳng HK1/2018-2019.
 
Lớp Mã HP Tên HP Số tiết GVLT Thứ Tiết Phòng
L1 TT003 Đại số B1 45 LT + 0 TH Nguyễn Hữu Trí Nhật T5 13-16 C43
L1 TT027 Giải tích B2 45 LT + 0 TH Nguyễn Văn Thùy T6 13-16 C43