DSSV tốt nghiệp cao đẳng CNTT – tháng 9/2020

DSSV tốt nghiệp cao đẳng CNTT – tháng 9/2020

 Lưu ý:

– SV phải kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu thấy sai phải báo lại cho phòng đào tạo để hiệu chỉnh.

– SV không có tên trong ds tốt nghiệp thì xem các sheet khác để biết tình trạng của mình.