Kết quả xét Tốt nghiệp Cao đẳng đợt tháng 4/2019

Kết quả xét Tốt nghiệp Cao đẳng đợt tháng 4/2019

Lưu ý:

SV tốt nghiệp phải kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót thì liên hệ phòng đào tạo để hiệu chỉnh.

SV thắc mắc về kết quả xét TN liên hệ phòng đào tạo trong 2 ngày 23, 24/4 để giải quyết.