Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc – Cao đẳng – HK hè

Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc – Cao đẳng – HK hè
 
Lịch học Toán rời rạc áp dụng từ tuần lễ 15/07/2019 như sau:
 
Lớp Mã HP Tên HP Số tiết GVLT Thứ Tiết Phòng Số SV
L1 TTH063 Toán rời rạc 60 LT + 0 TH Phạm Thế Nhân T5 1 – 5 E403->C33 188
L1 TTH063 Toán rời rạc 60 LT + 0 TH Phạm Thế Nhân T7 1 – 5 E403->C43 188