Thông báo nghỉ học ngày 20/10/2018

Thông báo nghỉ học ngày 20/10/2018
Ngày thứ bảy 20/10/2018, các lớp học sau nghỉ do sử dụng phòng thi TS sau ĐH.
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng
16CK1 CTH002 Đường lối cách mạng của ĐCSVN TS. Ngô Thị Kim Liên T7 1-3 F301
16CK2 CTH002 Đường lối cách mạng của ĐCSVN TS. Ngô Thị Kim Liên T7 4-6 F301
16CK3 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu Tiết Gia Hồng T7 7 – 9 C22
17CKCL CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ Phạm Tuấn Sơn T7 7 – 9 F300->F304
18CK1 TTH026 Giải tích B1 Nguyễn Văn Thùy T7 1-3 C22
18CK2 CTT002 Tin học cơ sớ Tiết Gia Hồng T7 10 – 12 C22
18CK2 TTH026 Giải tích B1 Cao Nghi Thục T7 4-6 C22