Danh mục: Đại học

Thông báo học bổng Đồng Hành kì 33
Bài viết

Thông báo học bổng Đồng Hành kì 33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN _____________ Số:     77   /TB-KHTN-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 năm 2017   THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 33 –...

Thông tin về chương trình Hội nghị khởi nghiệp HATCH! FAIR THE FIFTH
Bài viết

Thông tin về chương trình Hội nghị khởi nghiệp HATCH! FAIR THE FIFTH

Thông tin về chương trình Hội nghị khởi nghiệp HATCH! FAIR THE FIFTH   Với chủ đề See the Unseen, HATCH! mang đến một bức tranh chưa kể về khởi nghiệp Việt Nam trong chặng đường 5 năm từ góc nhìn của không chỉ những người và tổ chức xây dựng cộng đồng khởi nghiệp...

Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2017 (cập nhật 30/9/2017)
Bài viết

Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2017 (cập nhật 30/9/2017)

THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2017 _________________             Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên khóa 2017 hệ đào tạo chính quy (bậc Đại học, Cao đẳng, chương...

Danh sách tốt nghiệp đại học chính quy tháng 9/2017 (update)
Bài viết

Danh sách tốt nghiệp đại học chính quy tháng 9/2017 (update)

 THÔNG BÁO (Về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017  bậc Đại học hệ chính quy)    Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017 như sau: Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính...