Thông tin dành cho người học

Thông báo V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2017

Thông báo V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2017

ĐH QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN ___________________ Số:  64/TB-KHTN-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017   THÔNG BÁO V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2017 ___________________   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với các sinh viên khóa 2017 tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) trong năm học 2017-2018 như sau: 1. Hình thức...

Thông báo V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1/2017-2018

Thông báo V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1/2017-2018

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1/2017-2018    _________________________  Căn cứ nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo...

Thông báo về việc trợ cấp xã hội học kỳ 1/2017-2018 cho sinh viên

Thông báo về việc trợ cấp xã hội học kỳ 1/2017-2018 cho sinh viên

THÔNG BÁO Về việc trợ cấp xã hội học kỳ 1/2017-2018 cho sinh viên ___________________ 1. Đối tượng: Stt Đối tượng Trợ cấp (đ/tháng) Hồ sơ cần phải nộp 1 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. 100.000 –         Đơn xin TCXH. –         Giấy chứng tử của Cha và Mẹ. –         Bản sao trích lục Giấy khai sinh –         Giấy xác nhận của địa phương về việc SV không có nguồn chu cấp thường xuyên 2 Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế 100.000 –         Đơn xin...

Thông báo Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 1/2017-2018

Thông báo Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 1/2017-2018

THÔNG BÁO Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 1/2017-2018 ___________________           1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học. 2. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015. 3. Chính sách về hỗ trợ: được...

Thông báo Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK1/2017-2018

Thông báo Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK1/2017-2018

THÔNG BÁO Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK1/2017-2018 ___________________           1. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 2. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015. 3. Chính sách về Trợ cấp xã hội (TCXH): sinh viên bị tàn tật, khuyết tật trên 41% được hưởng trợ cấp xã hội 100.000đ/tháng, cấp 12 tháng/năm học. 4. Chính sách về học bổng: được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ...

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin

  Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông năm 2017 của trường là 267 sinh viên. Nhà trường tổ chức thi vào ngày 18 và 19-11-2017. Đối tượng tuyển sinh là những sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành công nghệ thông tin (tin học) của tất cả các trường trong phạm vi cả nước. Nhà trường tuyển thẳng những sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy loại giỏi hoặc xuất sắc của Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM (tốt nghiệp trong vòng 1 năm tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày dự...

Thông báo của phòng Khảo thí và ĐBCL

Thông báo của phòng Khảo thí và ĐBCL

THÔNG BÁO (V/v cập nhật các thông tin liên quan đến công tác khảo thí và ĐBCL)   Kể từ HK2/2016-2017, tất cả các thông tin của Phòng Khảo thí & ĐBCL bao gồm: thông báo, lịch thi, kết quả thi, kết quả phúc khảo, đăng ký thi và nhận chứng chỉ VNU… sẽ được đưa lên trang web của Phòng Khảo thí & ĐBCL tại địa chỉ:  www.ktdbcl.hcmus.edu.vn hoặc trang facebook tại địa chỉ: www.facebook.com/ktdbcl.hcmus Lưu ý:  Sinh viên thắc mắc các vấn đề liên quan đến Phòng Khảo thí & ĐBCL xin vui lòng liên hệ: Cơ sở...

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2017 _________________   Đối tượng dự tuyển –         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014 hoặc 2015, có tư cách đạo đức tốt. –         Sinh viên có điểm trung bình năm học 2016-2017 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2016; –         Điểm rèn luyện năm học 2016-2017 từ 80 điểm trở lên; –         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018. Số lượng – Giá trị học bổng Số lượng 10 suất, mỗi suất...

Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)

Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Kumho Asiana 2017 _________________   Đối tượng dự tuyển –         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, có tư cách đạo đức tốt; –         Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn… –         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018. Giá trị học bổng 2.150.000 đ / học kỳ / sinh viên trong cả 4 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt). Hồ sơ xin học bổng –         Lý lịch...