Danh mục: Đào tạo

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017
Bài viết

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2017 _________________   Đối tượng dự tuyển –         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014 hoặc 2015, có tư cách đạo đức tốt. –         Sinh viên có điểm trung bình năm học 2016-2017 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng...

Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)
Bài viết

Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Kumho Asiana 2017 _________________   Đối tượng dự tuyển –         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, có tư cách đạo đức tốt; –         Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn… –         Chưa nhận học bổng từ bất...