Phòng Đào tạo

GIỚI THIỆU

IMG_8381
Trưởng phòng:

TS. Trần Thái Sơn

0033_LeVanLai
Phó Trưởng phòng:

ThS. Lê Văn Lai

0038_PhamThiThuan
Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Thuận

BÀI VIẾT KHÁC

  • All
  • Cao đẳng
  • Liên thông
  • Thông tin dành cho sinh viên

Thông báo bổ sung thời gian đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn đối với sinh viên K2023

Để hỗ trợ sinh viên K2023 bổ sung thời gian đăng ký học phần, Trường thông báo đến sinh viên khóa 2023 được đăng ký học phần Anh văn, Thể…

Kế hoạch học tập môn Thực tập sinh học đại cương 2

Sinh viên xem lịch học trong 2 file đính kèm. 1. Lịch dạy thực tập 2. Kế hoạch giảng dạy TTSHĐC2

Thông báo dời ngày bắt đầu học Anh văn

Phòng Đào tạo thông báo dời lại lịch khai giảng cho toàn bộ các lớp môn Anh văn vào tuần lễ 04/03/2024 (thay vì khai giảng vào tuần lễ ngày…

Thông báo dời ngày đăng ký học lại/cải thiện đối với SV K 2022 về trước

Vì lý do kỹ thuật, sinh viên khóa 2022 trở về trước đăng ký học lại / học cải thiện cùng với khóa 2023 từ 10g00 ngày 24/02 đến 14g00…

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 42  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 43  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

        Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa và lãnh đạo các phòng Căn cứ vào ý kiến đóng góp của Hội nghị đại biểu viên chức,…