Phòng Đào tạo

GIỚI THIỆU

IMG_8381
Trưởng phòng:

TS. Trần Thái Sơn

0033_LeVanLai
Phó Trưởng phòng:

ThS. Lê Văn Lai

0038_PhamThiThuan
Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Thuận

BÀI VIẾT KHÁC

  • All
  • Cao đẳng
  • Liên thông
  • Thông tin dành cho học viên
  • Thông tin dành cho sinh viên

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy…

Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 năm 2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy          Theo công văn…

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024 Update

Sau thời gian sinh viên khiếu nại và hiệu chỉnh thông tin Phòng Đào tạo cập nhật lại danh sách tốt nghiệp trong 2 file sau đây: DSTN T3_2024 CT…

Danh sach sinh viên tốt nghiệp đại học tháng 3/2024 – chương trình Liên thông đại học

Sinh viên lưu ý các vấn đề sau: Sinh viên xem thông itn trong file đính kèm, kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp….

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024

Phòng đào tạo công bố danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024 cho tất cả sinh viên chương trình đại trà, chương trình tài năng, chương trình chất…

Thông báo nộp học phí HK2/2023-2024 chương trình Liên thông ĐH và Cao đẳng

Sinh viên Liên thông đại học xem thông báo này: TB THUHP HK2.23-24_LienThong Sinh viên Cao đẳng xem thông báo này: TB THUHP HK2.23-24_Cao dang

Thông báo nộp học phí HK2/2023-2024, đại học chính quy, chương trình đại trà (cập nhật)

Lưu ý: Thời gian nộp học phí dời lại sau 1 tuần so với thông báo trước đây. TB thu hoc phi HK2_2324_dai tra_cap nhat