Phòng Đào tạo

GIỚI THIỆU

IMG_8381
Trưởng phòng:

TS. Trần Thái Sơn

0033_LeVanLai
Phó Trưởng phòng:

ThS. Lê Văn Lai

0038_PhamThiThuan
Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Thuận

BÀI VIẾT KHÁC

  • All
  • Bản tin
  • Chương trình đào tạo Đại học
  • Thông tin dành cho sinh viên

Thông báo tổ chức học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 2023, đại học chính quy

TB184_TB hoc GDQP-AN K2023 DON XIN NGOAI TRU GDQP DON XIN HUY DANG KY HOC PHAN GDQP

Các ngành đào tạo bậc Đại học (cập nhật tháng 5/2024)

THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC (Cập nhật đến tháng 05/2024) STT Mã ngành Tên ngành Số quyết định mở ngành  Ngày tháng năm ban hành Số…

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2024)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                Số: 200/TB-KHTN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Thông báo số 174/TB-KHTN thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN về Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:  174/TB- KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (dùng để xét cho sinh viên đăng ký các học phần chuyên ngành từ khóa tuyển 2022 trở về sau)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:          /TB- KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –…

Thông báo Đăng ký học phần Học kỳ 3/2023-2024, hệ chính quy chương trình đại trà

Các lớp học kỳ hè chủ yếu dành cho sinh viên khóa cũ học lại; không tăng số lớp; không tăng sĩ số/lớp. TB ĐKHP HK3_2023_2024

Kế hoạch mở học phần giai đoạn đại cương trong học kỳ 3/2023-2024 – cơ sở Linh Trung

Các lớp học kỳ hè chủ yếu dành cho sinh viên khóa cũ học lại; không tăng số lớp; không tăng sĩ số/lớp. TKB dự kiến mở lớp 2023-2024 HK3_new_TB…