Thẻ: Phòng Đào tạo

Danh sách tốt nghiệp đại học chính quy tháng 9/2017 (update)
Bài viết

Danh sách tốt nghiệp đại học chính quy tháng 9/2017 (update)

 THÔNG BÁO (Về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017  bậc Đại học hệ chính quy)    Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017 như sau: Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính...