Thẻ: Tiếp công dân

Kênh tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính thức của Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
Bài viết

Kênh tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính thức của Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Theo quy định tại Điều 16 Quy định quy trình tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN, ban hành kèm theo Quyết định số 547/QĐ-KHTN ngày 14/4/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ Thí điểm thực hiện tiếp nhận đóng góp ý kiến của công...

Nội quy tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN
Bài viết

Nội quy tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN  tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1358/QĐ-KHTN ngày 04 tháng 10 năm...