Thông tin dành cho người học

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 43  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024  cho sinh viên cao đẳng học cùng ĐHCQ Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký...

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK3/2022-2023 Khoa CNTT (CTĐA)

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK3/2022-2023 Khoa CNTT (CTĐA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN __________________ Số: 20/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2024   THÔNG BÁO Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin _________________________           Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo kết quả dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HK3/2022-2023 dành cho sinh viên Chương trình Đề án (CTĐA)...

Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

        Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa và lãnh đạo các phòng Căn cứ vào ý kiến đóng góp của Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN) Căn cứ vào ý kiến thống nhất tại cuộc họp về công tác quản lý và triển khai đào tạo, công tác tuyển sinh đối với trình độ đại học hệ chính quy 10/01/2024; Căn cứ vào nhu cầu và hiện trạng sử dụng phòng học tại...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình   cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024 như...

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 18/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao       Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (sau đây...

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung

Lưu ý chung: + Trường sẽ đăng ký học phần cho sinh viên K2023 các học phần bắt buộc. Sinh viên đăng ký các học phần: Anh văn, Tin học cơ sở (theo kế hoạch ngành), Thể dục và các môn tự chọn khác theo lịch đăng ký học phần của Trường. + Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định hiện hành thì không đăng ký học các học phần Anh văn. + Sinh viên chú ý về các mốc thời gian của tiết học (mới). + Kế hoạch mở môn học ngành Toán học  K2023...

THÔNG BÁO V.V CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN

THÔNG BÁO V.V CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN

Để tăng cường sự tương tác giữa Nhà trường với sinh viên và kịp thời hỗ trợ sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM xây dựng trang thông tin Zalo OA (Zalo Official Account). Để cập nhật chính xác tài khoản cho trang thông tin này, Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên cung cấp số điện thoại của chính sinh viên có sử dụng ứng dụng Zalo. Thông tin cụ thể như sau: Đối tượng thực hiện: Sinh viên tất cả các chương trình đào tạo. Thời...

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)

Phòng Đào tạo thông báo: 1. Thời gian học lớp 22HCB HK2/2023-2024 cập nhật như sau: Thời gian học: 02/01/2024 – 28/04/2024 (nghỉ tết từ 29/01/2024 – 25/02/2024)  File TKB đính kèm.   2. Hủy lớp học lại 22HCB HK2/2023-2024 do sv đăng ký không đủ số lượng mở lớp.  Các môn hủy lớp gồm: Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình Java.   3. Sinh viên liên thông đại học có nhu cầu học lại các học phần không mở xem thời khóa biểu HK2/2023-2024 tại website Khoa CNTT để đăng ký học lại cùng ĐHCQ chương trình chuẩn.  ...