Thông tin dành cho người học

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng ngành  Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2024)

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2024)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                Số: 200/TB-KHTN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024 THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2024) Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) về việc nhận bằng tốt nghiệp...

THÔNG BÁO: ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố Điểm chuẩn trúng tuyển Phương thức 4 – Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024, cụ thể như sau: Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (PT4) từ 45-55% trên tổng chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành....

Thông báo đăng ký đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2024

Thông báo đăng ký đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2024

Nhà trường thông báo v/v đăng ký cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2024 như sau: Đối tượng đăng ký: sinh viên, học viên hiện đang tham gia bảo hiểm y tế tại Trường Đăng ký trực tuyến tại link sau (yêu cầu đăng nhập email sinh viên để vào form): https://forms.office.com/r/e9j1AE5Qug Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/07/2024. Danh mục cơ sở khám chữa bệnh BHYT của Quý 3/2024 xem tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1HTy9xnbKJvTRDP3Bs3xGKVFlWkhJcMXe/view?usp=drive_link Lưu ý: trong quý 3/2024 các bệnh viện sau không nhận đổi nơi KCB:...

Thông báo số 174/TB-KHTN thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN về Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh

Thông báo số 174/TB-KHTN thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN về Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:  174/TB- KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  02  tháng 7 năm 2024   THÔNG BÁO  (Thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông báo Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh) Căn cứ theo Quyết định số 1625/QĐ-KHTN ngày 26/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường hoặc Trường ĐH KHTN) về...

THÔNG BÁO: ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2 NĂM 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo đến thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển cho Trường về điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách đủ điều kiện trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM như sau: 1. Điểm chuẩn trúng tuyển: 2. Tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển: – Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển được Trường công bố chưa tính đến...

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 (Chương trình Đề án)

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 (Chương trình Đề án)

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 dành cho sinh viên Chương trình Đề án   Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2023-2024 dành cho sinh viên các Chương trình Đề án và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Cách xem điểm rèn luyện: Truy cập website: https://hcmus.shub.edu.vn/ Chọn đăng nhập tài khoản Tên đăng nhập: MSSV Trường hợp SV không đăng nhập được vào tài khoản, vui lòng sử dụng Email SV gửi email về địa chỉ: diemrenluyen@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ reset mật khẩu. Thời gian và cách thức tiếp nhận...

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các chương trình Đề án

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các chương trình Đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án (Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Sinh học- Công nghệ Sinh học, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Hóa học); sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông báo  ngày 10/6/2024 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

[THÔNG BÁO] Chương trình Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu tại Nhật Bản – Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS)

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ Ban Thư ký Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) về Chương trình Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu tại Nhật Bản (Postdoctoral Fellowship for Research in Japan), được tài trợ bởi Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS). Chương trình nhằm giúp các nhà nghiên cứu có cơ hội được thực hiện nghiên cứu hợp tác với những nhóm nghiên cứu hàng đầu các trường đại học cũng như các viện tại Nhật Bản. 1. Chi tiết chương trình:...

[Tổng hợp] Điểm lại 10 Luật có hiệu lực ngày 01/7/2024

[Tổng hợp] Điểm lại 10 Luật có hiệu lực ngày 01/7/2024

1. Luật Căn cước 2023 Có hiệu lực từ 01/7/2024, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 đã bổ sung một loại giấy tờ mới cho công dân là thẻ Căn cước. Theo đó, thẻ Căn cước là là giấy tờ tùy thân của công dân, chưa đựng thông tin về căn cước và các thông tin khác được tích hợp của công dân Việt Nam. Đặc biệt, loại giấy tờ này sẽ là giấy tờ bắt buộc mà công dân từ đủ 14 tuổi trở lên phải làm thủ tục cấp, riêng với công dân từ dưới 14 tuổi thì sẽ cấp khi...

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (dùng để xét cho sinh viên đăng ký các học phần chuyên ngành từ khóa tuyển 2022 trở về sau)

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (dùng để xét cho sinh viên đăng ký các học phần chuyên ngành từ khóa tuyển 2022 trở về sau)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:          /TB- KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 6 năm 2024  THÔNG BÁO KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH (Kết quả dùng để xét cho sinh viên được tiếp tục đăng ký các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà  và tài năng từ khóa tuyển 2022 trở về sau)   Căn cứ theo...