Tác giả: Phòng Tổ Chức Hành Chính (Tổ Chức Hành Chính Phòng)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/01/2018 đến 13/01/2018)
Bài viết

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/01/2018 đến 13/01/2018)

THỨ HAI NGÀY 08/01/2018 08:00 Họp Giao ban trường ĐH KHTN tháng 1/2018 Chủ trì: Hiệu trưởng Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị) 09:30 Tiếp đoàn trường ĐH Kookmin (Hàn Quốc) Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị) 10:00 Họp tổng kết một năm thực hiện công tác cải tiến sau đánh...

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/12/2017 đến 16/12/2017)
Bài viết

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/12/2017 đến 16/12/2017)

THỨ HAI NGÀY 11/12/2017   Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều) 08:00 Phỏng vấn học bổng Sakura, ĐH Tsukuba – Nhật Bản Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị) 13:00 Họp hội đồng xét chọn giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc năm 2017”...